TRANG THIẾT BỊ PCCC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG

CỬA THÉP

TUYỂN DỤNG

HƯỚNG DẪN

thông tin liên hệ
P.Kỹ Thuật
- 02543592180

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

-

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

Hoá chất chữa cháy (Bọt Foam AFFF)

Hoá chất tạo bọt chữa cháy (Bọt Foam AFFF)
Hoá chất tạo bọt chữa cháy (Bọt Foam AFFF)