TRANG THIẾT BỊ PCCC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG

CỬA THÉP

TUYỂN DỤNG

HƯỚNG DẪN

thông tin liên hệ
Phòng Kinh Doanh

02543592180 - 02543 57 56 57

Hotline 2
- 0903 781 678

Hotline 1
- 0915632178

Bình chữa cháy bột khô

Bình chữa cháy- Nhật Bản
Bình chữa cháy- Nhật Bản
Bình chữa cháy PFE-1
Bình chữa cháy PFE-1
Bình chữa cháy 1kg (YA-3X)- Nhật Bản
Bình chữa cháy 1kg (YA-3X)- Nhật Bản
Bình chữa cháy Ger-Vina ABC 1kg
Bình chữa cháy Ger-Vina ABC 1kg
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy dạng xe đẩy
Bình chữa cháy dạng xe đẩy
Bình chữa cháy tự động 6kg
Bình chữa cháy tự động 6kg
Bình chữa cháy ABC 4kg của Nhật
Bình chữa cháy ABC 4kg của Nhật
Bình chữa cháy ABC 6kg của Nhật
Bình chữa cháy ABC 6kg của Nhật
Bình chữa cháy ABC 10kg của Nhật
Bình chữa cháy ABC 10kg của Nhật
Bình chữa cháy Ger-Vina Foam 2 lít
Bình chữa cháy Ger-Vina Foam 2 lít
Bình chữa cháy Ger-Vina ABC 6kg
Bình chữa cháy Ger-Vina ABC 6kg
Bình chữa cháy bột khô 2kg
Bình chữa cháy bột khô 2kg
Bình chữa cháy bột khô 4kg
Bình chữa cháy bột khô 4kg
Bình chữa cháy bột khô 8kg
Bình chữa cháy bột khô 8kg
Bình chữa cháy bột khô 35kg
Bình chữa cháy bột khô 35kg
Bình chữa cháy tự động 3kg
Bình chữa cháy tự động 3kg
Bình chữa cháy tự động 8kg
Bình chữa cháy tự động 8kg
Bình chữa cháy xe hơi Ý
Bình chữa cháy xe hơi Ý
BÌNH XE ĐẨY
BÌNH XE ĐẨY
Bình chữa cháy Ger-Vina ABC 2kg
Bình chữa cháy Ger-Vina ABC 2kg
Bình Foam lớn
Bình Foam lớn