TRANG THIẾT BỊ PCCC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG

CỬA THÉP

TUYỂN DỤNG

HƯỚNG DẪN

thông tin liên hệ
P.Kỹ Thuật
- 02543592180

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

-

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

Hộp, vòi, van, lăng trụ chữa cháy

Lăng phun chữa cháy- Brass
Lăng phun chữa cháy- Brass
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- shilla
Lăng phun chữa cháy- Aluminium
Lăng phun chữa cháy- Aluminium
Hộp tủ PCCC
Hộp tủ PCCC
Hộp tủ PCCC ngoài trời
Hộp tủ PCCC ngoài trời
Hộp tủ bình PCCC
Hộp tủ bình PCCC
Vòi chữa cháy EschBach của Đức
Vòi chữa cháy EschBach của Đ̗...
Vòi chữa cháy Jakob
Vòi chữa cháy Jakob
Vòi chữa cháy PVC Trung Quốc
Vòi chữa cháy PVC Trung Quốc
Vòi chữa cháy Rulo
Vòi chữa cháy Rulo
Vòi CC DN 50, 13bar, có khớp nối
Vòi CC DN 50, 13bar, có khớp nối
Vòi CC DN 65, 10bar
Vòi CC DN 65, 10bar
Vòi CC DN 50, 10bar, có khớp nối
Vòi CC DN 50, 10bar, có khớp nối
Vòi nhập
Vòi nhập
Vòi nhập
Vòi nhập
Lăng và van chữa cháy
Lăng và van chữa cháy
Van chữa cháy
Van chữa cháy
Vòi CC Esbach - Đức có khớp nối, màu đỏ
Vòi CC Esbach - Đức có khớp nN...
Vòi CC Esbach - Đức có khớp nối, màu xanh
Vòi CC Esbach - Đức có khớp nN...
Vòi CC Jackob Polydur - Đức có khớp nối, màu vàng
Vòi CC Jackob Polydur - Đức có khớp nối, màu vàng
Súng phun cố định
Súng phun cố định
Súng phun cố định
Súng phun cố định
Đầu phun Sprinkler
Đầu phun Sprinkler
Hệ thống chữa cháy CO2
Hệ thống chữa cháy CO2
Lăng chữa cháy (lăng phun thẳng)
Lăng chữa cháy (lăng phun thẳng)
Nội quy, tiêu lệnh PCCC
Nội quy, tiêu lệnh PCCC
Trụ nước chữa cháy
Trụ nước chữa cháy
Trụ nước chữa cháy
Trụ nước chữa cháy
Tủ đựng bình chữa cháy
Tủ đựng bình chữa cháy
Van chữa cháy
Van chữa cháy
Van chữa cháy
Van chữa cháy
Vòi chữa cháy
Vòi chữa cháy
Khớp nối nhanh Ger-Vina D65, BS336 bằng nhôm, TCVN
Khớp nối nhanh Ger-Vina D65, BS336 bằng nhôm, TCVN
Van Ger-Vina D65
Van Ger-Vina D65
Lăng phun bọt cầm tay Gost
Lăng phun bọt cầm tay Gost
súng phun chữa cháy
súng phun chữa cháy
Vòi nước hai chạc, ba chạc
Vòi nước hai chạc, ba chạc
Nắp đậy kiểu Nakajima
Nắp đậy kiểu Nakajima
Lăng phun Foam cầm tay Malaysia
Lăng phun Foam cầm tay Malaysia
Lăng phun Foam G300
Lăng phun Foam G300
Vòi CC Ger-Vina DN50, 16/24/60 bar
Vòi CC Ger-Vina DN50, 16/24/60 bar
Vòi CC Ger-Vina DN65, 16/24/60 bar
Vòi CC Ger-Vina DN65, 16/24/60 bar