TRANG THIẾT BỊ PCCC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG

CỬA THÉP

TUYỂN DỤNG

HƯỚNG DẪN

thông tin liên hệ
P.Kỹ Thuật
- 02543592180

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

-

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

Trang thiết bị Bảo hộ theo Thông tư 48

Quần áo theo TT48
Quần áo theo TT48
Găng tay theo TT48
Găng tay theo TT48
Nón bảo hộ theo TT48
Nón bảo hộ theo TT48
Ủng bảo hộ theo TT48
Ủng bảo hộ theo TT48
Khẩu trang theo TT48
Khẩu trang theo TT48
Mặt nạ lọc độc theo TT48
Mặt nạ lọc độc theo T...
Khẩu trang VC65
Khẩu trang VC65
Quần áo chống cháy Amiang
Quần áo chống cháy Amiang
Mền dập lửa
Mền dập lửa
Rìu đa năng
Rìu đa năng
Câu liêm
Câu liêm
Dây  cứu người 20 mét
Dây cứu người 20 mét