TRANG THIẾT BỊ PCCC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG

CỬA THÉP

TUYỂN DỤNG

HƯỚNG DẪN

thông tin liên hệ
P.Kỹ Thuật
- 02543592180

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

-

Hoàng Minh Quý
Giám Đốc - 0915632178

-

-

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

Cửa chống cháy đơn sần có kính GC1K
Cửa chống cháy đơn sần có kính GC1K
Cửa chống cháy 2 cánh trơn
Cửa chống cháy 2 cánh trơn
Cửa chống cháy 1 cánh đơn GC1
Cửa chống cháy 1 cánh đơn GC1